Vanliga frågor och svar om radon

Hur ofta ska man göra en radonmätning, är radon farligt och är det vanligt? Här rätar vi ut alla frågetecken.

Vad är radon?

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Är radon farligt?

Ja, långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer årligen drabbas av lungcancer i Sverige till följd av radon.

Var finns radon?

Radon finns naturligt i marken och berggrunden. I bostäder och byggnader kan radon komma från marken under och runt huset, byggmaterial eller vattnet. Från marken är den vanligaste källan till radon i inomhusmiljön.

Hur vanligt är radon?

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda radonhalter i inomhusluften.

Hur vet man om man har radon hemma?

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta med radonmätare.

Kan jag göra en radonmätning själv?

Att mäta radon är väldigt enkelt. Beställ radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium och gör din mätning hemma. Det finns två typer av mätningar: korttidsmätning och långtidsmätning. Den senare är det säkraste sättet att mäta radon.

När är det bäst att mäta radon?

Långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att mäta radon och ger ett årsmedelvärde. Det bör utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. I Sverige är gränsvärdet för högsta radonhalt i inomhusmiljöer 200 Bq/m³.

Hur ofta ska man göra en radonmätning?

Det finns inget lagkrav på hur ofta man ska mäta radon. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar dock att en radonmätning genomförs:

  • Vid husköp
  • Vid nybyggnation
  • Vid om- eller tillbyggnation
  • Vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen

Kom ihåg! Radonmätning är det enda sättet att garantera en inomhusmiljö fritt från radon.

Total
0
Shares