Påslag på lönen ska locka äldre medarbetare att stanna kvar

Många anställda i Linköpings kommun kommer från och med det år de fyller 66 år att få en gratifikation i form av ett lönepåslag på 1 500 kronor per månad. De följande två åren får de ytterligare 1 000 kronor per månad.

– Det här är ett steg i rätt riktning att få äldre medarbetare att betraktas som en viktig arbetskraftsresurs. Vi behöver bli bättre som arbetsgivare på att anpassa arbeten efter äldres arbetsförmåga samt att bibehålla kompetens och motivera äldre till att stanna kvar längre i arbetslivet. Äldre medarbetare är en viktig pusselbit i att lösa den kompetensförsörjningsutmaning vi står inför, säger Denisé Cassel (KD) kommunalråd med ansvar för personalfrågor.

Viktigt

Linköpings kommun behöver säkra kompetensförsörjning inom vård, skola och alla andra verksamheter. Det är viktigt att medarbetare som redan finns inom den kommunala organisationen stannar kvar. Kommunen gör därför en särskild satsning för att så kallade seniora medarbetare, över 57 år eller äldre, ska stanna kvar längre. 
De fyller bland annat en viktig roll för att föra över kunskap och kompetens till nya eller mindre erfarna kollegor.

– Intentionen är också att motverka normen och bryta kulturen om att arbetslivet går mot sitt slut vid 65 års ålder. Vi vill också göra det tydligt att seniora medarbetare är en viktig resurs i organisationen, säger Denisé.

Dialog

I medarbetarsamtalen kommer cheferna att ha en en regelbunden dialog om det fortsatta arbetslivet med seniora medarbetare. Under de samtalen undersöker chefen intresset hos medarbetare för att vara kollegial handledare. Syftet med den rollen är att förstärka introduktionen av nya medarbetare.

Ett tydligt sätt att få arbetstagare att stanna kvar är att ge dem som fortsätter arbeta i Linköpings kommun, en gratifikation i form av ett lönepåslag. Den betalas ut från januari det år medarbetaren fyller 66 år till och med 68 års ålder.

Så här ser gratifikationen ut utifrån heltidsarbete:
Från 66 år 1 500 kronor per månad
Från 67 år 1 000 kronor per månad
Från 68 år 1 000 kronor per månad

För att få denna gratifikation måste man ha varit anställd i Linköpings kommun under de senaste tre åren. Under denna period måste man ha varit i aktiv tjänst med minst 50 procents sysselsättningsgrad.

Total
0
Shares