Linköping prisas för god näringslivsservice

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping befäster sin starka position som etta av Sveriges tio största städer med ett NKI (nöjd kund index) om 78.

I Stockholms stadshus möts idag representanter för de 53 kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance för att diskutera en kommuns roll för ett bättre företagsklimat. Vid seminariet kommer Linköping tillsammans med sju kommuner prisas för att ha uppnått ett högt betyg inom samtliga bedömda områden. Stefan Erikson (M), bygg- och miljönämndens ordförande, samt Sebastian Monell, enhetschef bygglov, representerar Linköpings kommun vid ceremonin i Prinsens galleri.

– Bygg- och miljönämnden ansvarar för majoriteten av kommunens tillsyn och tillståndsärenden. Att vi bibehåller den höga servicegraden trots alla utmaningar är ett styrkebesked. Det visar att hela organisationen förstår vikten av att ett gott näringslivsklimat är till gagn för fler arbetstillfällen och en fortsatt stark utveckling. Inte minst vår bygglovsavdelning är ett lysande exempel på hur ett fokuserat förbättringsarbete lett till mycket goda resultat. Som ordförande är jag stolt över att få ta emot pris i kväll för hela kommunens arbete tillsammans med vår enhetschef för bygglov, säger Stefan Erikson (M), bygg- och miljönämndens ordförande.

Resultatet av 2021 års mätning av kommunens myndighetsutövning, SKR Löpande Insikt, visar att Linköpingsföretag fortsatt upplever att kommunens service är på en genomgående hög nivå.

– Devisen är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Louise Felldin, näringslivsdirektör. Vi arbetar ständigt med att förenkla för företagen. Nyligen har vi gjort en mindre förändring där Kontakt Linköping nu tar emot alla näringslivets förfrågningar så att man snabbare ska hamna rätt. Dessutom arbetar vi för att kunna lansera en digital plattform där företagen ska kunna anmäla och följa alla ärenden enkelt, det finns alltid nya förbättringsområden.

SKR mäter nöjd kund index (NKI) inom sex olika myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom alla myndighetsområden ligger Linköping över – eller mycket över – 70 som är SKR:s gräns för vad som betraktas som ett högt NKI.

– Tillstånd och tillsyn representerar 9 av 10 kontakter ett företag har med sin kommun. Linköpings kommun vill ge företagen bästa möjliga förutsättningar för en god lönsamhet och långsiktig utveckling. Insiktsmätningen är en av flera verktyg för att säkerställa att vi når våra högt ställda mål. Vi har fortsatt höga ambitioner och tillsammans gör vi vår kommun ännu bättre. Linköping ska vara platsen där det är lätt att driva företag, där nya företag startas och där fler har jobb och känner framtidstro, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Linköping fortsätter att växa och utvecklas. Inte minst det kommande infrastrukturprojektet kring Ostlänken innebär både komplexa utmaningar men även stora möjligheter för kommunen.

– Kommunen fattade nyligen beslut om hur vi önskar Ostlänkens dragning genom Linköping. När Trafikverkets beslut kommer och vi går in i nästa fas innebär det ett fortsatt högt tryck på alla våra funktioner. Men de goda resultat vi fått visar på vår förmåga att möta stora utmaningar och det gör mig väldigt stolt över organisationen. Vi kommer berätta mer om framtidsplanerna på vår gemensamma Näringslivsdag den 28:e april. Vi ser fram emot att tillsammans med näringslivsrepresentanterna diskutera hur vi tillsammans bygger framtidens Linköping, säger samhällsbyggnadsdirektör Leif Lindberg.

Total
0
Shares