Flytt av landningsbana minskar bullret och möjliggör stadens växande

Under fem år har arbetet med att flytta start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats 600 meter österut pågått. Under fredagen invigdes den nya landningsbanan som nu är redo att tas i bruk. Flytten av landningsbanan minskar bullret över staden och möjliggör att Linköpings innerstad kan växa samtidigt som verksamheten vid Saab kan utvecklas.

Linköping är framtidsstaden som växer och utvecklas. För att göra den planerade stadsutvecklingen möjligt behövde start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats flyttas. Ett projekt som Linköpings kommun, Saab och Linköpings City airport nu tillsammans har gjort till verklighet. 

Genom att flytta landningsbanan minskas bullret över staden, vilket medför mindre behov av bullerskyddsåtgärder och minskade risker. Banflytten ger också ökade möjligheter att på sikt utveckla framförallt Kallerstad, Stångebro och Tannefors.

– Högteknologi i världsklass har länge präglat Linköping och är en självklar del i stadens utveckling. Med flytten av start- och landningsbanan gör vi det möjligt både för staden och för Saab att fortsätta utvecklas och dra nytta av varandra, säger Niklas Borg (M) kommunstyrelsens ordförande. 

“Medför stora och positiva effekter för Linköpings kommun”

– Banflytten säkrar Saabs långsiktiga verksamhet. 2019 fick Saab ett nytt miljötillstånd för den verksamhet som Saab och Linköping City Airport bedriver i Tannefors i Linköping. Flytten av start- och landningsbanan medför stora positiva effekter för både Linköpings kommun och Saab,säger Ellen Molin, vice affärsområdeschef Saab Aeronautics. 

Under arbetet med att flytta start- och landningsbanan har också riksväg 35 vid flygplatsen dragits om. Vägen är nu mötesfri vilket ökar trafiksäkerheten och framkomligheten. Ombyggnationen av vägen bidrar även till att stärka kollektivtrafiken och den helt nya gång- och cykelväg som byggts gör det smidigt för gående och cyklister att ta sig fram säkert. 

Total
0
Shares