Fler tar examen i kommunens gymnasier

Den totala examensgraden för Linköpings kommunala gymnasieskolor har ökat från föregående år och är den högsta på många år. Killarnas examensgrad har ökat och ligger nu på samma nivå som tjejernas. Ett mycket positivt resultat med tanke på att eleverna haft perioder av fjärr- och distansundervisning under pandemin.

– Det är glädjande att vi nu kan se så positiva resultat trots de svåra förutsättningar som pandemin inneburit för både lärare och elever. Det visar att vår satsning på extralärare samt heltidsmentorer har gett resultat. Jag är verkligen stolt över hur väl våra medarbetare på gymnasieskolorna lyckats med att ge stöd och motivation till eleverna. Gymnasieexamen öppnar upp för vidareutbildning och ökar chanserna till arbete, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

De kommunala gymnasieskolorna har på många olika sätt fått anpassa sig under pandemin för att inte bidra till ökad smittspridning, samtidigt som utbildningarna har genomförts. Längre perioder av studier på fjärr- och distans har ställt annorlunda krav på både lärare och elever.

Högre examensgrad

Den totala examensgraden för avgångsklasserna på de kommunala gymnasieskolorna är i år 93 procent, vilket är fem procentenheter högre än året innan. Killarna står för en ökning på hela sex procentenheter och tjejerna står för en ökning på tre procentenheter. Både killarna och tjejerna tar examen i samma utsträckning, 93 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för eleverna som tog examen i år ligger kvar på samma nivå som föregående år. Eleverna som tog examen i år har i genomsnitt 15,4 i betygspoäng och motsvarande siffra för samtliga elever är 15,1.

Hög nivå

Andelen avgångselever med examen har det senaste året gått upp med fem procentenheter vilket kommunens avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildning Åsa Ridne tycker är positivt.

– De kommunala skolorna har en hög examensgrad och det är mycket glädjande att skolorna ytterligare har höjt nivån trots pandemin. Det visar att skolornas arbete med att ställa om undervisningen har fungerat även för elever i behov av stöd. Skolans personal har gjort ett fantastiskt arbete under en mycket tuff period, säger Åsa Ridne

Total
0
Shares